top_gl_fabrik02

Den gamle spritfabrik

Den gamle spritfabriks historie går helt tilbage til 1846, hvor Isidor Henius startede Aalborg Privilegerede Sirups- og Spritfabrik. Fabrikken blev grundlagt i Urbansgade i Aalborg, netop det sted Cimbrertyren står midt på Vesterbro i dag.

I 1877 var fabrikken vokset til Danmarks største, og i 1881 blev den fusioneret med en række mindre brændevinsfabrikanter, herunder også Brøndum og Harald Jensen Akvavit. Herved var De Danske Spritfabrikker med grundlæggerne C.F. Tietgen, Isidor Henius og C.A. Olesen en realitet.

I de efterfølgende år blev yderligere producenter købt op, og i 1923 hørte samtlige brænderier i Danmark under De Danske Spritfabrikker. Dermed havde De Danske Spritfabrikker monopol på fremstilling af sprit og akvavit i Danmark, og dette monopol varede helt frem til 1973, hvor Danmark blev en del af EU (daværende EF).


Symbol på industrialiseringen i Danmark
I 1931 kunne statsminister Stauning indvie De Danske Spritfabrikkers nye fabrik helt ned til Limfjorden i Aalborg. Fabrikken tog helt nye produktionsmetoder i brug og er blevet et symbol på industrialiseringen i Danmark.

Få år senere - i 1937 - skænkede De Dansk Spritfabrikker Aalborg skulpturen Kimbrertyren, som blev rejst på fabrikkens grund på Vesterbro. Kimbrertyren blev lavet af billedhugger Anders Bundgaard, som i øvrigt også har lavet Gefionspringvandet i København. Arkitekten bag Spritfabrikken Alfred Cock-Clausen tegnede soklen til tyren, og hele modellen til skulpturen står i dag på spritfabrikken. Udover fabriksområdet er skulpturen og dens placering med til at markere den betydning, som De Danske Spritfabrikkers tilstedeværelse har haft for vestbyen og Aalborg.


Et nationalt industriminde
Det tidligere fabriksområde kendes i dag som Spritten og er et af Danmarks største centrumnære industriområder. I 2007 gjorde Kulturministeriet fabrikken til et nationalt industriminde, og i dag er bygningerne et enestående eksempel på et hovedværk i dansk industrihistorie. 

Udover at spille en fremtrædende rolle i Aalborgs identitet, strækker interessen for Spritfabrikken og dens historie sig langt udover Aalborgs grænser. Kun få produkter rammer en bredde i befolkningen, som snaps gennem mange årtier har gjort, og i de fleste hjem sættes der stadig en flaske snaps på bordet ved højtider og særlige lejligheder. Derfor er det oplagt, at Spritgrunden - med dens historie - i fremtiden kan spille en inkluderende rolle; nu som et sted i Aalborg, hvor alle mennesker kan mødes omkring spændende oplevelser i smukke omgivelser. 

INTERESSERET?

SKRIV DIG PÅ INTERESSELISTEN

Følg udviklingen på Spritten - og få alle informationer før andre.