Færdige boliger

Udbygningen af Spritten er startet i 2018 og vil fortsætte i de kommende år. Boligbyggerierne kommer løbende i drift, og du kan løbende følge med i byggeprojekterne her på hjemmesiden. 
Med transformationen af Spritten vil de nuværende industribygninger blive anvendt til nye formål, og byfornyelsen vil være med til at bygge videre på den historie, som området rummer. 

Det er med andre ord en vigtig del af områdets nye DNA at værne om bygningsarven og lade den danne ramme om nye aktiviteter i fremtiden. Samtidig vil nye spektakulære bygninger og boliger blive opført, og det vil bidrage til arkitektonisk at løfte området helt op i den internationale superliga. 

Udover kunstværket Cloud City Aalborg, som bliver verdens største glasskulptur, kan man også se frem til, at Spritten vil rumme kunstudstillinger, torvehal samt luksushotel og -lejligheder.Høj kvalitet og gedigne materialer
Designet af den nye bydel har helt fra begyndelsen været båret af en særlig kvalitetspræget tilgang til byggeriet. Både gedigne materialer og godt håndværk skal være med til at understrege Sprittens fortid som en solid virksomhed, der hviler på stolte traditioner. 

Det betyder dog ikke, at nye materialevalg og stilarter ikke vil optræde. Men der bygges i designet af området og i den moderne arkitektur videre på Spritfabrikkens DNA, hvor man forholder sig til den oprindelige rå industristil og lader den møde en mere eksklusiv finpudset stil. På den måde vil de nyopførte bygninger blive koblet på de eksisterende, og der opstår et spændende møde mellem det gamle og nye. 

 

INTERESSERET?

SKRIV DIG PÅ INTERESSELISTEN

Følg udviklingen på Spritten - og få alle informationer før andre.